I niedziela Adwentu (rok B)

Mk 13, 33–37I. O czym mówi Bóg?Całe życie człowieka można przyrównać do „adwentu”, czyli przyjścia, rozumianego jako czas wypełniony realizacją jego powołania i oczekiwaniem na podsumowanie jego życia przez Boga przy końcu czasów. Jezus czas swego powtórnego przyjścia obrazuje poprzez wyjazd gospodarza, który opuszczając dom, każdemu powierzył konkretne zadanie do wykonania. Zadanie – czyli realizowanie swojegopowołania, czy to w rodzinie, czy we wspólnocie. Jaka jest głó...

Continue reading

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Król – wszechmocny i słabySłowo „król” rodzi we mnie wiele różnych skojarzeń: zamek, dwór, służba, korona, berło, tron, fosa, most zwodzony, audiencja, przyjęcia, uczty, polowanie, poddani, szaty, komnaty, przepych, bogactwo, strach przed królem. Czytając Ewangelię, widzę, że król jest na wyciągnięcie ręki. Skąd taki pomysł? Bo sam powiedział: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. A jeszcze wcześniej pokazuje, co mam robić,...

Continue reading

12 listopada 2023: XXXII Niedziela zwykła

Mt 25, 1–13 Być rozpoznanymNa Kongres Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie w 2013 roku przyjechał bp Grzegorz Ryś, znany z mediów jako „biskup od spraw nowej ewangelizacji”. Poproszono go, by przewodniczył Eucharystii i wygłosił kazanie. Bardzo się zdziwiłem i ucieszyłem, kiedy przed rozpoczęciem Mszy, patrząc z ambonki na uczestników spotkania, zatrzymał wzrok na mnie i pozdrowił mnie lekkim mrugnięciem oka. Był w naszym duszp...

Continue reading

27 lipca 2023 Czwartek XVI Tygodnia

Mt 13, 47–53 I. O czym mówi Bóg? Jezus bardzo często mówił do słuchaczy stosują metodę przypowieści. W sumie było ich prawie siedemdziesiąt. Z jednej strony przypowieść jest bardzo dobrym sposobem przekazania ważnej prawdy stosując wyrażenia i obrazy znane słuchaczom. Z drugiej, domaga się wyjaśnienia, doprecyzowania, by nie doszło do nieporozumień. Dzisiejszy fragment ewangelii jest kontynuacją wczorajszego tekstu o siewcy. Jezus wyjaśnia uczniom, dlaczego mówi prawdę o królestwie Bożym stosują...

Continue reading

26 lipca 2023 Środa XVI Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

25 lipca 2023 Wtorek XVI Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

24 lipca 2023 Poniedziałek XVI Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

23 lipca 2023 XVI Niedziela Tygodnia

Mt 13, 1–9 I. O czym mówi Bóg? Przypowieść o siewcy jest jedną z siedmiu przypowieści, jakie opowiada Jezus. Siedem przypowieści to z kolei trzecia z tzw. pięciu wielkich mów Jezusa w Ewangelii wg św. Mateusza. Przypowieść o siewcy jest próba odpowiedzi na dręczące pytanie najpierw apostołów, a później pierwsze wspólnoty chrześcijańskie: „dlaczego jest nas tak mało? Dlaczego tak wolno rozprzestrzenia się Dobra Nowina głoszona przez Jezusa, a później przez apostołów i ich następców?”. Jezus odpow...

Continue reading

22 lipca 2023 Sobota XV Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

21 lipca 2023 Piątek XV Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading