Kwartalnik „Homo Dei" od początku był adresowany przede wszystkim do duchowieństwa, a także wszystkich zaangażowanych w życie Kościoła. Pismo miało charakter praktyczny, stąd też cieszyło się popularnością wśród księży. Ta linia utrzymuje się również dzisiaj. Tematyka pisma obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia teologiczne i duszpasterskie, ujęte obecnie w czterech działach: „artykuły i wywiady”, „zagadnienia duszpasterskie”, „pomoce duszpasterskie” oraz „recenzje”.

Kwartalnik „Homo Dei" ukazuje się od 1932 roku. W roku 1953 władze komunistyczne zlikwidowały pismo pod pretekstem antypaństwowej działalności jego ówczesnego redaktora naczelnego o. Mariana Pirożyńskiego. Wznowienie działalności okazało się możliwe dopiero w roku 1957. Jest jednym z najstarszych spośród obecnie istniejących polskich czasopism. Początkowo siedziba redakcji mieściła się w Tuchowie, natomiast po II wojnie światowej kolejno we Wrocławiu, Warszawie, Tuchowie i obecnie w Krakowie. Funkcję redaktora naczelnego pełnili: o. Kazimierz Smoroński (1932-39), o. Marian Pirożyński (1946-1952 i 1957-1958), o. Stanisław Wójcik (1958-1982), o. Czesław Kudroń (1982-1990), o. Ryszard Marcinek (1990-1992), o. Stanisław Bafia (1992-97), o. Witold Kawecki (1997-2002) i o. Wojciech Zagrodzki (2002-2011). Obecnie redaktorem naczelny jest o. Piotr Koźlak.

Zapraszamy też na portal Kwartalnika: kwartalnik.homodei.pl

Redaktor naczelny:

o. Piotr Koźlak CSsR
o. Marek Kotyński CSsR (z-ca red. naczelnego)

Redakcja:

o. Janusz Serafin CSsR (z-ca red. naczelnego)
Tomasz Sekunda (sekretarz redakcji)
o. Mirosław Chmielewski CSsR
o. Paweł Drobot CSsR

Rada programowa:

o. Kazimierz Fryzeł CSsR
o. Marek Saj CSsR
o. Marek Urban CSsR

Asystent kościelny:

o. Wojciech Bołoz CSsR

Kontakt

Redakcja i administracja:
ul. Zamojskiego 56
30-523 Kraków

Telefony:
698 523 726
12 656 29 10 (dział handlowy)

Sposób nabywania kwartalnika „HOMO DEI".

Najwygodniejszą i najtańszą formą regularnego otrzymywania tego pisma jest roczna prenumerata dokonywana poprzez wpłatę na konto wydawnictwa Homo Dei. Kwartalnik „Homo Dei” jest również do nabycia w niektórych księgarniach katolickich. Ponadto w redakcji kwartalnika, drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową, można zamówić poszczególne numery „Homo Dei".

Cena kwartalnika „Homo Dei" nabywanego w redakcji kształtuje się następująco:

W kraju:

  • prenumerata na 2023 rok (4 numery) - 96 zł (w tym VAT)
  • prenumerata na 2020 rok (4 numery) - 75 zł (w tym VAT)
  • pojedynczy numer z roku 2019 - 20 zł (w tym VAT)
  • pojedynczy numer z roku 2012-2018 - 18 zł (w tym VAT)
  • pojedynczy numer z roku 2011 lub starszy - 8 zł (w tym VAT)

Wysyłka zagraniczna:

  • prenumerata roczna na 2023 rok (4 numery) - 160 zł (w tym VAT)

Każde zamówienie potwierdzamy na podany adres e-mail. Egzemplarze zamówione w redakcji wysyłamy pocztą w ciągu dwóch tygodni, doliczając do ceny zamówienia koszty uzależnione od wybranej opcji przesyłki.

Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią tekstów opublikowanych w kwartalniku w latach 1932-2006. Aby zapoznać się z bibliografią skontaktuj się z Redakcją mailowo (homodei@homodei.pl) lub telefonicznie (12 259 81 20).