Wydawnictwo „Homo Dei” istnieje od 31 marca 1993 r. Jest ono własnością osoby prawnej - Prowincji Polskiej Zgromadzenia Redemptorystów, ale jako podmiot gospodarczy działa autonomicznie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej literaturze religijnej, kierując ją do szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem duchowieństwa.

ADRES

ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

NR KONTA

Alior Bank: 39 2490 0005 0000 4530 3869 4329

+48 600 934 140

 dystrybucja@homodei.pl