Św. Jan Paweł II – papież Eucharystii – inspiracją do apostolstwa….

Ojciec święty Jan Paweł II podczas swojego długiego pontyfikatu zyskał sobie wiele określeń wskazujących na istotne rysy jego osoby i pontyfikatu. Nazwano go papieżem rodziny, papieżem godności i praw człowieka, papieżem dialogu, stróżem prawdy, obrońcą życia itd. Wydanie 7 października 2004 roku listu apostolskiego Mane nobiscum Domine oraz ogłoszenie 10 dni później Roku Eucharystii (od października 2004 do października 2005) upoważnia nas do nazwania go także papieżem Eucharystii.Niniejsze prz...

Continue reading