Lectio Divina

3 maja Matki Bożej Królowej Polski

J 19, 25-27

I. O czym mówi Bóg?

Ewangelia spisana wg św. Jana różni się od pozostałych, tzw. synoptycznych, także w opisie ostatnich godzin życia Jezusa. Co prawda wszyscy opisali Jego mękę i śmierć, lecz bardziej jako relację opartą na faktach z wydarzeń męki, ukrzyżowania i śmierć, tylko u Jana mamy do czynienia z niezwykłymi symbolami. Umiłowany uczeń ukazuje Jezusa wstępującego na krzyż jak na tron. Jego śmierć jest momentem chwały. W uroczystość głównej Patronki Polski, Maryi Królowej, widzimy Ją pod krzyżem swego umierającego Syna. Jezus wybrał ostatnie minuty swego życia, by wisząc na krzyżu objawić światu, kim jest Maryja, i jaka jest Jej rola w życiu Kościoła.

II. Co Bóg mówi do mnie?

„Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”. Przy umierającym Jezusie na krzyżu są cztery kobiety. One wytrwały przy cierpiącym Jezusie do końca. Współcierpią, ale też i mają odwagę przyznać się do Jezusa. A w ich przypadku musiałby to być obelżywe słowa, które słyszały już podczas drogi krzyżowej. Cztery kobiety symbolizują tych wiernych, którzy są z Jezusem zawsze, nie opuszczają Go w trudnych sytuacjach, są wierne do końca. Maryja wraz z innymi kobietami są blisko do ostatnich chwil. Z apostołów pozostał tylko Jan, umiłowany uczeń, uczeń, którego Jezus miłował. To dowód na to, jak miłość potrafi przemieniać człowieka.

„Niewiasto, oto syn Twój”. Bliskość bycia przy Jezusie w chwili śmierci sprawia, że Maryja i Jan słyszą wyjątkowe słowa, jakie Jezus kieruje do nich. A fakt, że mówi je będąc ukrzyżowanym nabiera szczególnego znaczenia. „Oto Matka twoja”. Jezus powierza im siebie nawzajem. Od tego momentu dochodzi dodatkowa więź pochodząca od Syna Bożego. Pomyślę, jakie są moje duchowe więzi z Maryją? Jaką rolę spełnia w moim życiu? Co wiem o św. Janie, które z jego pism cenię najbardziej?

„Od tej chwili uczeń wziął Ja do siebie”.  Wszystko na to wskazuje, że Jan rzeczywiście zamieszkał z Maryją. Wypełniłby wówczas ówczesny zwyczaj zaopiekowania się matką zmarłego. Później mieszkali razem w Efezie. Jest jednak inne znaczenie „wzięcia Maryi do siebie”, to duchowe zaproszenie do wspólnego życia z Maryją. Ten, kto Ją zaprosił do swego życia kształtuje swoją wiarę razem z Maryją, uczy się od Niej, jak żyć z Jezusem, wszak Ona długie lata była najbliżej Niego. Które nabożeństwo do Matki Bożej najczęściej praktykuję?

III. Do czego Bóg mnie wzywa?

Maryja jest Królową Polski, a czy jest także moją Królową. Maryja chce być także moją duchową Matką, pomocą i towarzyszką w moim życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *