27 lipca 2023 Czwartek XVI Tygodnia

Mt 13, 47–53 I. O czym mówi Bóg? Jezus bardzo często mówił do słuchaczy stosują metodę przypowieści. W sumie było ich prawie siedemdziesiąt. Z jednej strony przypowieść jest bardzo dobrym sposobem przekazania ważnej prawdy stosując wyrażenia i obrazy znane słuchaczom. Z drugiej, domaga się wyjaśnienia, doprecyzowania, by nie doszło do nieporozumień. Dzisiejszy fragment ewangelii jest kontynuacją wczorajszego tekstu o siewcy. Jezus wyjaśnia uczniom, dlaczego mówi prawdę o królestwie Bożym stosują...

Continue reading

26 lipca 2023 Środa XVI Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

25 lipca 2023 Wtorek XVI Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

24 lipca 2023 Poniedziałek XVI Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

23 lipca 2023 XVI Niedziela Tygodnia

Mt 13, 1–9 I. O czym mówi Bóg? Przypowieść o siewcy jest jedną z siedmiu przypowieści, jakie opowiada Jezus. Siedem przypowieści to z kolei trzecia z tzw. pięciu wielkich mów Jezusa w Ewangelii wg św. Mateusza. Przypowieść o siewcy jest próba odpowiedzi na dręczące pytanie najpierw apostołów, a później pierwsze wspólnoty chrześcijańskie: „dlaczego jest nas tak mało? Dlaczego tak wolno rozprzestrzenia się Dobra Nowina głoszona przez Jezusa, a później przez apostołów i ich następców?”. Jezus odpow...

Continue reading

22 lipca 2023 Sobota XV Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

21 lipca 2023 Piątek XV Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

20 lipca 2023 Czwartek XV Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

19 lipca 2023 Środa XV Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading

18 lipca 2023 Wtorek XV Tygodnia

Mt 11, 20–24 I. O czym mówi Bóg? Dla Jezusa Korozain, Betsaida i Kafarnaum były bardzo bliskimi sercu miastami. Położone było na północ od Jeziora Galilejskiego, około 40 km od Jego rodzinnego Nazaretu. Szczególnie bliskie było Kafarnaun: to do tego miasta przeprowadził się z Nazaretu i zamieszkał w domu św. Piotra. Stamtąd później wyruszał z apostołami, aby ewangelizować ludność zamieszkującą wokół jeziora. Na początku te trzy miasta bardzo życzliwie przyjęły Jezusa i Jego słowo. Wydawało się w...

Continue reading