XI niedziela zwykła rok B

Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4, 26-34. Mówił Jezus: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo». ...

Continue reading

Sobota X tydzień zwykły

"Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: »Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi«. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co na...

Continue reading

Piątek X tydzień zwykły

bł. bpa Michała Kozala, męczennika Mt 5, 27-32 I. O czym mówi Bóg? Dzisiejszy fragment Ewangelii zaprasza mnie, abym spojrzał na postawę czystości i wierności powołaniu, dzisiaj akurat małżeńskiemu. Jest to ponowne wezwanie Jezusa do przeżywania ważnych sfer mojego życia jako „czegoś więcej”. Jezus wychodzi od stwierdzenia: „Słyszeliście,...

Continue reading

Czwartek X tydzień zwykły

Mt 5, 20-26 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: »Nie zabijaj«; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: »Raka«, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: »Bezbożniku«, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, ż...

Continue reading

Środa X tydzień zwykły

Mt 5, 17-19 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. ...

Continue reading

Wtorek X tydzień zwykły

MT 5, 13-16 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w dom...

Continue reading

Poniedziałek X tydzień zwykły

"Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławi...

Continue reading

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa rok B

J 19, 31-37 I. O czym mówi Bóg? Czytania dzisiejszej uroczystości prowadzą nas do Ewangelii św. Jana, do tzw. Księgo Krzyża. Jezus już umarł na krzyżu, a żołnierze upewniają się i sprawdzają, czy skazani na pewno wyzionęli ducha. Jeden z żołnierzy dla pewności przebija bok Jezusa włócznią i wypływa krew i woda. Przypomina to wydarzenie na pustyni, kiedy Mojżesz uderzył laską w skałę i wytrysnęło źródło żywej wody. Oba wydarzenia...

Continue reading

Czwartek IX tydzień zwykły

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: »Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą«. Drugie jest to: »Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego«. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu...

Continue reading

Środa IX tydzień zwykły

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po ws...

Continue reading