Środa V tydzień zwykły

Mk 7, 14-23 I. O czym mówi Bóg?Pierwsze siedem rozdziałów ewangelii Marka to działalność Jezusa w Galilei. Nadszedł czas, by wyruszyć do innych rejonów Izraela. Zanim to nastąpi Jezus przywołuje do siebie tłum. Wzywa ich do uważnego słuchania, ponieważ miał im do powiedzenia bardzo ważną prawdę: człowieka nie niszczy to, co wchodzi w niego z zewnątrz, ale najbardziej negatywne zachowania pochodzą z wnętrza człowieka. Siedliskiem...

Continue reading

Wtorek V tydzień zwykły

Mk 7, 1-13 I. O czym mówi Bóg?Jezus przyjmuje kolejną grupę ludzi – faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Chcą z Nim dyskutować o stworzonej przez poprzednie pokolenia tradycji. Choć są gośćmi to nie mogą powstrzymać się, by nie zwrócić Jezusowi uwagi na nieprawidłowe - wg prawa żydowskiego - zachowanie Jego uczniów. Dla Jezusa jest to kolejna okazja, by wykazać im nielogiczność ich myślenia i powierzchowność i legalizm w zachowywani...

Continue reading

Poniedziałek V tydzień zwykły

Mk 6, 53-56 I. O czym mów Bóg?Jezus z apostołami wybrali się do ziemi Genezaret. Miasteczko zbudowane w nad brzegami Jeziora Galilejskiego. Genezaret po hebrajsku „Kinnaret” oznacza „harfę”. Jezus tam głosi Słowo Boże i uzdrawia: pomagał chorym i cierpiącym. . Te dwa elementy są ze sobą nierozłączne. Jezus głosząc - zawsze uzdrawia. Działanie Jezusa ma wielki odzew: „Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na nosza...

Continue reading

Piąta Niedziela zwykła rok B

Mk 1, 29-39 I. O czym mówi Bóg?Po uzdrowieniu w synagodze człowieka opętanego przez złego ducha Jezus przychodzi do domu Piotra. Z gorączki zostaje uzdrowiona teściowa apostoła. Swą wdzięczność wyraża w natychmiastowej służbie. Po jej uzdrowieniu Jezus leczy wielu chorych, których Mu przynoszono z okolic. Mimo nawału pracy i obowiązków Jezus znajduje siłę i czas, by spędzać czas na rozmowie z Ojcem.

Continue reading

Czwarta Niedziela zwykła rok B

Mk 1, 21-28 I. O czym mówi Bóg?Jezus sam mówi więcej o szatanie niż wszyscy prorocy Starego Testamentu razem wzięci. Nie tylko mówi, ale i na kartach Ewangelii zapisanych jest kilkanaście sytuacji, w których Jezus pokonuje szatana. W dzisiejszym fragmencie Jezus ukazuje się jako egzorcysta, czyli Ten, który pokonuje szatana w człowieku. Ten, który uwalnia człowieka zniewolonego przez diabła. Jezus przemawia z mocą, także wobec o...

Continue reading

Sobota III tydzień zwykły

Mk 4, 35-41 I. O czym mówi Bóg? Widzimy Jezusa po całym dniu pracy. Pod wieczór przeprawia się z apostołami na drugą stronę jeziora. Wkrótce po odpłynięciu od brzegu apostołowie doświadczają mocy Jezusa, który ucisza burzę. Widzieli już Jezusa uzdrawiającego, a jednak nie mogą się nadziwić kolejnemu cudowi. Widzą Jezusa, obserwują Go, doświadczają mocy Jego słów,a jednocześnie pytają: „Kim On jest?” II. Co Bóg mówi do mnie? „Nag...

Continue reading

Piątek III tydzień zwykły

Mk 4, 26-34 I. O czym mówi Bóg? Jezus opowiada przypowieść o Królestwie Bożym. Przyrównuje je do ziarna wrzuconego w ziemię. Raz wrzucone, prędzej czy później, niezależnie od tego, co się dzieje dokoła, wyrośnie na dojrzałą roślinę. Taka zasada dotyczy nawet najmniejszego ziarna, jakim jest ziarno gorczycy. Co więcej, zapewnia, że nie jest ważna wielkość ziarna, ponieważ nawet z najmniejszego może wyrosnąć największe drzewo. II....

Continue reading

Czwartek III tydzień zwykły

Mk 4, 21-25 I. O czym mówi Bóg? Jezus kontynuuje przepowiadanie w przypowieściach. Zwraca się tym razem nie do apostołów, ale do ludzi Go słuchających. Po przypowieści o siewcy uświadamia prawdę o symbolu światła i zasadzie dawania i otrzymywania. Mówi o złych postawach ukrywania czegokolwiek. Wskazuje też po raz kolejny na potrzebę umiejętnego słuchania. II. Co Bóg mówi do mnie Światło w domu żydowskim dawały małe lampki. Umi...

Continue reading

Środa III tydzień zwykły

Mk 4, 1-20 I. O czym mówi Bóg? Jezus w swoim przepowiadaniu do ludzi stosował różne formy. Jednym ze sposobów, by ważne prawdy słuchający mogli łatwiej przyswoić była forma przypowieści. W przypowieści o ziarnie rzucanym w ziemię Jezus opisuje różne postawy ludzi. W zależności od tego, jak słuchają Słowa, w jaki sposób je przyjmują w swoim życiu, w takim stopniu przynos...

Continue reading

Wtorek III tydzień zwykły

Mk 3, 31-35 I. O czym mówi Bóg? Gdy Jezus jest zupełnie pochłonięty głoszeniem Dobrej Nowiny, otoczony ludźmi, nagle przychodzi do Jego Matka z krewnymi. Nie wiadomo, jakimi kieruje się motywami. Może chce po prostu spotkać się ze swoim Synem, chwilę z Nim porozmawiać, zapytać jak się czuje... Normalna troska matki o swoje dziecko. Jezus jednak daje jedną z najbardziej tajemniczych odpowiedzi w Ewangelii. Na pierwszy rzut oka mogą si...

Continue reading