Lectio Divina

2 maja czwartek V tydzień wielkanocny

J 15, 9-11

I. O czym mówi Bóg?

W trzech dłuższych zdaniach Jezus przypomina trzy ważne prawdy. Po pierwsze, że ukochał uczniów miłością, którą On jest miłowany przez Ojca. Po drugie: trwanie w jedności z Jezusem i wyrazem miłości do Niego jest między innymi przestrzeganie przykazań otrzymanych od Niego. Gdy uczniowie i wszyscy, którzy przyznają się do wiary w Jezusa będą w ten sposób postępować wówczas będą nosić w sobie pełnie radości, czy pewności, że spełniają wolę Bożą.

II. Co Bóg mówi do mnie?

Co jest podstawą miłości Jezusa do uczniów? Gdzie jest jej źródło? „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem”, czyli wszystko ma swój początek w więzi miłości istniejącej pomiędzy Ojcem i Synem. Cokolwiek zatem Jezus czyni wobec ludzi wypływa z faktu miłowania się Ojca i Syna. Dlatego każdy jest tak bardzo kochany, ponieważ Trójca Święta jest wspólnotą miłości. Pomyślę nad tą niezwykłą prawdą, że jestem miłowany miłością, jak łączy Ojca z Synem w Duchu Świętym.

„Trwajcie w miłości mojej!” Dlaczego Jezus tak mocno zachęca do takiego sposobu miłości? Tylko w odnalezieniu się w Jezusowej miłości człowiek może odczytać swoją tożsamość i znaleźć odpowiedzi na pierwotne pytania: skąd pochodzę? kim jestem? dokąd zmierzam, czyli jaki jest cel mojego życia? Czy potrafię sobie odpowiedzieć na te pytania?

„Będziecie trwać w miłości mojej, gdy będziecie zachowywać moje przykazania”. Miłość, jaką Jezus obdarowuje uczniów domaga się odpowiedzi z ich strony. Miłość do Boga nie wyraża się w górnolotnych słowach i wzniosłych uczuciach. Liczą się konkretne czyny. Miłość do drugiego nie może być rozdzielona od miłości do Boga. „Jeśli by ktoś mówił: 'Miłuję Boga’, a brata swego nienawidził, jest kłamcą”. Kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4,20).

III. Do czego Bóg mnie wzywa?

„Miłość oznacza zawsze wyrzeczenie się samego siebie” (Benedykt XVI).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *