Wtorek VII tydzień zwykły

Mk 9, 30-37 I. O czym mówi Bóg? Jezus drugi raz zapowiada swoją Mękę. Chce przygotować uczniów na te szczególne dni. I kolejny raz ich światy, Jezusa i apostołów, są w różnych miejscach. Gdy Jezus opowiada o tym, co Go czeka, apostołowie kłócą się o to, kto z nich jest najważniejszy, który będzie pierwszy... II. Co Bóg mówi do mnie?

Continue reading

Święto NMP Matki Kościoła

J 2, 1-11 (albo J 19, 25-34) I. O czym mówi Bóg? Obecność Jezusa i Maryi na zwyczajnej uroczystości weselnej w Kanie Galilejskiej – jak się później okazało - stała się ważnym momentem dla wielu osób, w tym apostołów i gości weselnych. W sferze symboli weselne w Kanie Galilejskiej staje się modelem wszystkich wesel. Dynamika wydarzeń, kolejne słowa, które słychać ukazuje, że miejsce, ...

Continue reading

18 maja sobota VII tydzień wielkanocny

J 21, 20-25 I. O czym mówi Bóg? Zakończenie Ewangelii św. Jana jest podzielone na dwie części. W pierwszej to dialog Jezusa z Szymonem Piotrem o przyszłości umiłowanego ucznia. To ten, który podczas Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Mistrza. Jezus wyjaśnia los umiłowanego ucznia. Będzie on odmienny od życia Piotra i pozostałych apostołów. Druga część dzisiejszego fragmentu to t...

Continue reading

17 maja piątek VII tydzień wielkanocny

J 21, 15-19 I. O czym mówi Bóg? Jedno ze spotkań Jezusa Zmartwychwstałego z apostołami. W głównej roli św. Piotr. Staje przed Jezusem po wielu bardzo ważnych wydarzeniach, jakie dokonały się w ostatnim czasie. Czas męki i śmierci Jezusa ukazał wiele słabych stron jego charakteru i wiary. Jednak jego Mistrz nie wraca do tych trudnych chwil, ale zadaje mu trzy, a w zasadzie jedno, niez...

Continue reading

16 maja św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski

J 17, 20-26 I. O czym mówi Bóg? W święto jednego z głównych patronów Polski Ewangelia kieruje mnie ku Ostatniej Wieczerzy. Ten szczególny wieczór wg św. Jana ma inny przebieg niż u pozostałych Ewangelistów. Zawiera aż pięć rozdziałów i rozpoczyna się od umywania nóg, potem jest zapowiedź zdrady Judasza i innych uczniów, a na końcu czytamy modlitwę arcykapłańską i prośbę o jedność. W ...

Continue reading

Środa VII tydzień wielkanocny

J 17, 11b-19 I. O czym mówi Bóg? Druga część tzw. modlitwy arcykapłańsakiej Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, w której modli się za apostołów. Wstawia się za za swoimi uczniami, aby żyjąc i działając w świecie zostali zachowani od wpływu zła. Siłą uczniów do wytrwania w dobrym jest trzymanie się słów, które otrzymali od Jezusa i życie w prawdzie.

Continue reading

14 maja św. Macieja, apostoła

J 15, 9-17 I. O czym mówi Bóg? Piętnasty rozdział Ewangelii wg św. Jana rozpoczyna się tematyką krzewu winnego. Był to znany motyw od czasów Starego Testamentu dla Izraelitów, wszak uprawa winorośli na ich terenach była powszechna. Jezus posługuje się alegorią uświadamiając uczniów, jakie warunki muszą spełnić, by ich działalność ewangelizacyjna przynosiła owoce: najważniejsze to trw...

Continue reading

13 maja poniedziałek VII tydzień wielkanocny

J 16, 29-33 I. O czym mówi Bóg? Ostatnie tygodnie, dni i godziny przed śmiercią są dla Jezusa wyjątkowo trudne. Nie tylko z racji, że ma świadomość zbliżających się szybkimi krokami najcięższych dni, lecz także z tego powodu, że mimo prawie trzech lat przebywania ze sobą uczniowie cały czas nie rozumieli Jego zasadniczego zadania. Próbuje im uświadomić, że pomimo tego, że opuszczą Go...

Continue reading