Lectio Divina

27 kwietnia 2024 sobota V tydzień wielkanocny

J 14, 7-14

I. O czym mówi Bóg?

Jezus w rozmowie z Filipem wyjaśnia wieź pomiędzy Ojcem i Synem. Poznanie Syna prowadzi do poznania Ojca. Odwieczne Słowo, które stało się Ciałem i „rozbiło namiot między ludźmi”, prawdziwy Syn Boży, stał się jedynym odbiciem oblicza Ojca. Tylko Jezus może przekazać ludziom pełnię prawd objawionych o Ojcu. Dodatkowo, ta niezwykła jedność Syna z Ojcem pozwala uczestniczyć w dziełach Jezusa.

II. Co Bóg m owi do mnie?

Jezus zapewnia, że uczniowie poprzez bycie z Nim i Jego czyny nie tylko poznali, ale wręcz zobaczyli Ojca. „Teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Kilka zdań później potwierdzi tę prawdę,mówiąc: „Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Więź pomiędzy Jezusem, a posyłającym Go Ojcem jest tak ścisła, że w Synu można zobaczyć Ojca. Zastanowię się nad ta niewyobrażalną dla ludzkiego umysłu prawdą: Ojciec z Synem stanowią duchową jedność, która przekracza możliwości zrozumienia. Lecz może być przykładem i niedoścignionym wzorem jedności i miłości dla ludzi. Poproszę w modlitwie o jedność z moimi najbliższymi.

„Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?” Apostołowie już są dłuższy czas z Jezusem, okazuje się jednak, że cały czas mało zrozumieli z nauk swego Nauczyciela. Całe przepowiadanie Jezusa miało na celu ukazanie i przybliżenie Ojca, Jego miłości, miłosierdzia i  przebaczenia. Jezus nieustannie opowiadał, kim jest Ojciec. A jednocześnie przez ukazywanie prawdziwego oblicza Ojca Jezus mówił o sobie, kim jest, jak bardzo kocha ludzi, i jak bardzo jest blisko Ojca. Apostołowie i uczniowie nie pojmowali do końca tego, co im tłumaczył. Byli blisko Jezusa, a nie poznawali Go.

Jezus zapewnia: „Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał tych dzieł, których ja czynię”. Wiara w Jezusa, Syna Bożego daje siłę i odwagę do czynów, które po ludzku będą niezrozumiałe. Jednak tylko w jedności z Jezusem możliwe są czyny wielkie.

III. Do czego Bóg mnie wzywa?

„Słowo, które od początku jest u Boga i jest Bogiem, zaprasza nas do uczestnictwa w Nim” (Benedykt XVI).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *