Lectio Divina

20 kwietnia 2024 sobota III tydzień wielkanocny

J 6, 55.60-69

I. O czym mówi Bóg?

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje reakcję słuchaczy Jezusa na Jego mowę eucharystyczną. Uczniowie wyrażają swoje niezadowolenie, ponieważ nie potrafią zrozumieć tego, co mówił Jezus. Nie można się im dziwić, ponieważ po ludzku są trudne do zaakceptowania. Dlatego część z nich odchodzi od Jezusa, a inni pozostają wierząc, że mimo niezrozumienia słów, które mówił Jezus, jest Synem Bożym, który mówi słowa prowadzące ku życiu wiecznemu.

II. Co Bóg mówi do mnie?

„Trudna jest ta mowa” – stwierdzają uczniowie po tym, co usłyszeli. Jest dla nich nie do zaakceptowania prawda o spożywaniu Ciała i Krwi. Brakuje im wiary, bo bez wiary rzeczywiście trudno przyjąć ze spokojem słowa Jezusa. W naszej wierze jest wiele trudnych albo wręcz po ludzku niezrozumiałych tekstów, czy to w Biblii czy Katechizmie. Jak do nich się odnoszę? Czy zachowuję się sceptycznie, krytycznie, czy je odrzucam, czy szukam zrozumienia lub przyjmuję z wiarą?

„Wielu uczniów odeszło i już z Nim nie chodziło”. Jezus jednak nie dziwi się taką postawą niektórych słuchaczy i uczniów. Każdy jest wolny i ma prawo Boży dar przyjąć lub odrzucić. Pomyślę o tych, których znam, a którzy odeszli od Kościoła. Jaka była tego przyczyna. Z powodu czego zerwali więź z Bogiem?

„Czy i wy chcecie odejść?”. Pytanie zawsze aktualne, ponieważ słowa Jezusa przez wieki wzbudzały kontrowersje. Nie zawsze są proste, nie zawsze miłe, często zmuszają do myślenia i zmiany postępowania. Tylko dzięki miłości i nieustannie odnawianej wierze można słowa Jezusa czytać ze spokojem i nadzieją, że staną się dla mnie Słowami życia wiecznego.

Człowiek świecki, wierny chrześcijanin, jest z istoty swej świadkiem. Jest człowiekiem dającym świadectwo. Czego? „Tego, czego naucza Kościół, tego, co Duch święty każe mu przyjąć, doświadczyć i przeżywać. Jakież to wielkie powołanie być świadkiem słów Chrystusa. Każdy z was może i powinien nim być” (papież Paweł VI).

III. Do czego Bóg mnie wzywa?

Odnowię w sobie wierność do Jezusa. Powiem Mu, że chcę być przy Nim do końca życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *