Lectio Divina

1 maja V tydzień wielkanocny, św. Józefa rzemieślnika

J 15, 1-8

I. O czym mówi Bóg?

Jeden z najbardziej wyrazistych przykładów ukazujących konieczność duchowej więzi człowieka z Bogiem to obraz krzewu i latorośli. Gałęzie same z siebie nigdy nie wydadzą owocu, jeśli nie będą złączone z krzewem. Gałęzie, które nie tkwią jako żywe w drzewie, usychają, zostają odcięte i w końcu wrzucone do ognia na spalenie. Podobnie dzieje się z każdym człowiekiem, gdy nie tworzy żywej jedności z Bogiem.

II. Co Bóg mówi do mnie?

Jezus mówi o sobie, że nie tylko jest krzewem winnym, ale dodaje, że jest „prawdziwym” krzewem winnym, to znaczy Kimś niezawodnym, na którym mogę polegać. Jest wiernym, któremu można ufać. Gdy żyję z Nim w jedności, nic złego nie może się stać. Czy rzeczywiście tak myślę o Jezusie? Czy jest dla mnie Kimś, komu ufam i wierzę?

„Jesteśmy bezradni i wszechmocny. Bezradni, jeżeli budujemy tylko sami i opieramy się na samych sobie. Wszechmocni, jeżeli opieramy się na Nim” (ks. Jan Twardowski).

„Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”. Jezus używa liczby mnogiej. Trwanie w Jezusie nigdy nie jest w pojedynkę. Nikt nie jest samotna wyspą, dlatego nikt nie zbawia się sam, ale we wspólnocie. Powołaniem chrześcijanina jest przebywanie w Jezusie z innymi. Dobre owoce życia przynosimy tylko wówczas, gdy żyjemy w jedności z Jezusem i bliźnimi. Im jesteśmy bliżej Niego, tym bardziej zbliżamy się do innych. Moje życie jest tylko częścią większej całości. Pomyślę o moich relacjach w innymi ludźmi. Czy są dla mnie wsparcie i czy oni mogą liczyć na mnie w drodze do Królestwa Bożego?

Jezus uświadamia mi jeszcze jedną prawdę: „Kto trwa we mnie przynosi owoc obfity”. Prawdziwa jedność z Jezusem nie owocuje przeciętnym życiem. Kto trwa w Jezusie rodzi w sobie i wokół siebie obfitość. Wierność Jezusowi i trwała obecność przy Nim promieniuje na innych. Zastanowię się nad moim życiem wiarą, ile lat już jestem świadomym człowiekiem wierzącym? Czy widzę postęp w mojej wierze? Czy moja wiara jest świadectwem dla innych?

III. Do czego Bóg mnie wzywa?

Podziękuję za wspólnotę mojego Kościoła, w którym się modlę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *