Trudny czas pandemii pokrzyżował wiele planów, zmienił wiele odbywających się corocznie spotkań i wydarzeń. Jednym z takich zaplanowanych, ale niestety nieodbytych, stało się wręczenie nagród „Pro Redemptione”. Jednakże Kapituła Nagrody w tym trudnym roku obradowała i wyłoniła pięciu Laureatów siódmej już edycji tego wyróżnienia.

Nagroda „Pro Redemptione” przyznawana jest od 2014 roku w następujących kategoriach: długotrwała współpraca redakcyjna z Wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propagowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski.

Dotychczasowymi laureatami nagrody byli m.in.: o. Józef Augustyn SJ, prof. Krystian Wojaczek, ks. prof. Krzysztof Pawlina, o. dr Jordan Śliwiński OFMCap., o. prof. Jacek Salij OP, ks. bp dr hab. Paweł Socha, ks. prof. Edward Staniek, ks. dr Krzysztof Wons SDS, o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv., ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Rzym), ks. prof. Marek Starowieyski, ks. Mirosław Cholewa.

Patronat honorowy nad Nagrodą objął abp Wojciech Polak, Prymas Polski i Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa.

W tym roku Kapituła Nagrody w składzie: ks. bp prof. Andrzej CZAJA, ordynariusz diecezji opolskiej, o. dr Janusz Sok CSsR, prowincjał redemptorystów, o. dr Piotr Koźlak CSsR, dyr wyd. „Homo Dei”, ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS (PWT Wrocław), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), s. dr hab. Agata Mirek (KUL), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), drogą głosowania mailowego w czerwcu 2020 roku, przyznała nagrody w pięciu kategoriach:

  • prof. Bogusław Jasiński – kategoria: długoletnia współpraca z kwartalnikiem Homo Dei;
  • bp Janusz Mastalski – kategoria: troska o formację kapłańską;
  • ks. Attila Ádám Honti (Lublin) – kategoria: ewangelizacja młodzieży;
  • Marek Raczkiewicz CSsR (Hiszpania) – kategoria: kapłan pracujący za granicą
  • ks. prof. Waldemar Chrostowski – kategoria: za dorobek naukowy i świadectwo życia

Nagroda Pro Redemptione 2020
Nagroda Pro Redemptione 2020


Nagroda Pro Redemptione 2020