19 października 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie (diec. Tarnowska) podczas sympozjum z okazji roku św. Gerarda Majelli CSsR, odbyło się wręczenie nagrody wydawnictwa i kwartalnika HOMO DEI „Pro Redemptione”. Była to jej piąta edycja. Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą: ks. bp prof. Andrzej Czaja (ordynariusz diecezji opolskiej), dr Janusz Sok CSsR (prowincjał redemptorystów), dr Piotr Koźlak CSsR (dyrektor wydawnictwa „Homo Dei”), ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS (PWT Wrocław) ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), dr hab. Agata Mirek (KUL), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (KUL), przyznała wyróżnienia w pięciu kategoriach:

  • dk. dr Jacek Jan Pawłowicz w uznaniu za długoletnią współpracę z kwartalnikiem „Homo Dei”;
  • ks. dr Mirosław Cholewa i kwartalnik „Pastores” za troskę o formację kapłańską;
  • Ruch Czystych Serc i ks. Mieczysław Piotrowski za tworzenie nowych form ewangelizacji młodzieży;
  • ks. dr Andrzej Halemba (Kirche in Not – Niemcy) dla polskiego kapłana pracującego za granicą oraz
  • ks. prof. Marek Starowieyski (Uniwersytet Warszawski) został uhonorowany za dorobek naukowy i świadectwo życia.

Nagroda Pro Redemptione przyznawana jest od 2014 roku. Jej dotychczasowymi laureatami byli m.in.: o. dr Józef Augustyn SJ, prof. Krystian Wojaczek, ks. prof. Krzysztof Pawlina, o. dr Jordan Śliwiński OFMCap., o. prof. Jacek Salij OP, ks. bp dr hab. Paweł Socha, ks. prof. Edward Staniek, ks. dr Krzysztof Wons SDS, o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv., ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Rzym).

w imieniu Kapituły Nagrody „Pro Redemptione”
Piotr Koźlak CSsR

Nagroda Pro Redemptione 2019