10 listopada 2018 r. w Krakowie wręczono po raz czwarty nagrody PRO REDEMPTIONE.

Od 2014 roku przyznawana jest nagroda Wydawnictwa i Kwartalnika „Homo Dei” PRO RE­DEMPTIONE w jednej spośród poniższych kategorii: długotrwała współpraca redakcyjna z Wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propa­gowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczy­niają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski.

Kapituła Nagrody Homo Dei PRO REDEMPTIONE, która zebrała się dnia 28 maja 2018 roku w Warszawie w składzie: ks. bp prof. Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej, o. dr Janusz Sok, prowincjał redemptorystów, o. dr Piotr Koźlak, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), s. dr hab. Agata Mirek (KUL), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (KUL), przyznała tegoroczne nagrody w pięciu kategoriach:

  • o. prof. Marek SAJ CSsR, kategoria: długoletnia współpraca z kwartalnikiem „Homo Dei”;
  • ks. dr Krzysztof WONS SDS, kategoria: troska o formację kapłańską;
  • ks. Krzysztof POROSŁO, kategoria: dla młodych kapłanów;
  • o. prof. Celestyn NAPIÓRKOWSKI OFMConv., kategoria: za dorobek naukowy i świadectwo życia;
  • ks. Dariusz KOWALCZYK SJ, kategoria: kapłan pracujący za granicą Polski.
  • Nagroda honorowa: pośmiertnie dr inż. Antoni ZIĘBA.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dnia 10 listopada 2018 r. podczas sympozjum poświęconego wybitnemu teologowi o. Bernardowi Häringowi CSsR w auli klasztoru redemptorystów przy ul. Zamojskiego 56 w Krakowie. Sympozjum jest także połączone z obchodami 25 rocznicy założenia Wydawnictwa Homo Dei oraz 286 rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Nagroda Pro Redemptione 2018
Nagroda Pro Redemptione 2018
Nagroda Pro Redemptione 2018
Nagroda Pro Redemptione 2018
Nagroda Pro Redemptione 2018
Nagroda Pro Redemptione 2018