Lectio Divina

Wtorek III tydzień zwykły

Mk 3, 31-35

I. O czym mówi Bóg?
Gdy Jezus jest zupełnie pochłonięty głoszeniem Dobrej Nowiny, otoczony ludźmi, nagle przychodzi do Jego Matka z krewnymi. Nie wiadomo, jakimi kieruje się motywami. Może chce po prostu spotkać się ze swoim Synem, chwilę z Nim porozmawiać, zapytać jak się czuje... Normalna troska matki o swoje dziecko. Jezus jednak daje jedną z najbardziej tajemniczych odpowiedzi w Ewangelii. Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nawet trochę obraźliwe.

II. Co Bóg mówi do mnie?
„Moimi  braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego”. Odpowiedź Jezusa jest przede wszystkim skierowana do słuchających Go, a nie do Matki Bożej i krewnych Jezusa. Maryja nie musiała brać tych słów do siebie, ponieważ Ona akurat była niezwykle wyczulona na to, czego Bóg od Niej oczekuje. O czym zatem mówią te słowa? Jezus wskazuje na więź duchową, jaka powinna być między wiernymi, a Bogiem. Więzy krwi na ziemi są ważne, ale czymś jeszcze wznioślejszym jest tworzenie więzi duchowych.  Jezus wskazuje na jedno ważne kryterium, jakim się winniśmy kierować, gdy mówimy o naszej relacji do Boga: czy potrafię nie tylko odczytać, ale przede wszystkim czy chcę wypełniać wolę Boga, to znaczy konkretne zadanie każdego dnia, które Bóg dla mnie przygotował.

Piotr Koźlak CSsR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *