Lectio Divina

Środa V tydzień zwykły

Mk 7, 14-23

I. O czym mówi Bóg?
Pierwsze siedem rozdziałów ewangelii Marka to działalność Jezusa w Galilei. Nadszedł czas, by wyruszyć do innych rejonów Izraela. Zanim to nastąpi Jezus przywołuje do siebie tłum. Wzywa ich do uważnego słuchania, ponieważ miał im do powiedzenia bardzo ważną prawdę: człowieka nie niszczy to, co wchodzi w niego z zewnątrz, ale najbardziej negatywne zachowania pochodzą z wnętrza człowieka. Siedliskiem zarówno zła jak i dobra jest serce człowieka.

II. Co Bóg mówi do mnie?
„Kto ma uszy niechaj słucha”. W trzech zdaniach Jezus dwukrotnie wzywa do uważnego słuchania Go. Bardzo Mu zależy, by Go słuchać Go z uwagą i wyciągnąć prawidłowe wnioski. Czy potrafię z uwagą słuchać słów Jezusa? Co najbardziej przeszkadza mi słuchać, modlić się, wsłuchiwać się w Słowo Boże?
„Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co czyniłoby go nieczystym”. Rady rabinów dotyczące pokarmów były bardzo szczegółowe. Oprócz pokarmów zakazanych, nie było żadnego produktu spożywczego, który byłby pozostawiony dowolnym gustom Żydów: chleb musiał być zrobiony z pełnej pszenicy i trzeba było go spożywać łącznie z kielichem wody; warzywa musiały być gotowane; nie wolno było jeść za dużo mięsa czy miodu. Rady dietetyczne rabinów są mądre, ale nie miały żadnego związku z religią. Z wiarą mają związek ludzkie nieprawości, które „wychodzą” z człowieka, a nie różnorakie pokarmy, które do niego „wchodzą”. Jezus zatem prosi mnie, bym przyjrzał się swojemu wnętrzu i przestrzega mnie przed nieczystością, która rodzi się w sercu. Przypatrzę się zatem moim myślom, słowom, gestom, zachowaniom.
„Z serca ludzkiego pochodzą…” Jezus wymienia różne grzechy rodzące się w sercu człowieka. Zatrzymam się przy każdym z tych grzechów i poproszę Jezusa o odwagę w ocenie, które dotyczą mojego życia.

III. Do czego Bóg mnie wzywa?
Jezus wzywa mnie do „ewangelizacji sumienia”, czyli szczerego popatrzenia na swoje wnętrze.

Piotr Koźlak CSsR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *