Lectio Divina

Środa III tydzień zwykły

Mk 4, 1-20

I. O czym mówi Bóg?

Jezus w swoim przepowiadaniu do ludzi stosował różne formy. Jednym ze sposobów, by ważne prawdy słuchający mogli łatwiej przyswoić była forma przypowieści. W przypowieści o ziarnie rzucanym w ziemię Jezus opisuje różne postawy ludzi. W zależności od tego, jak słuchają Słowa, w jaki sposób je przyjmują w swoim życiu, w takim stopniu przynosi ono owoce.

II. Co Bóg mówi do mnie?

Jezus zawsze obficie sieje Słowem, nawet w te miejsca, gdzie – po ludzku – nie ma prawa wzrosnąć, np. na drodze czy miejsce skaliste. Jest to wynikiem nie tyle rozrzutności, jaką posługuje się Jezus, co bardziej z obfitej miłości do każdego z nas. W dzisiejszej Ewangelii Jezus często używa słowa „słuchać”, np. „Słuchajcie…” albo „Kto ma uszy niechaj słucha”. Słuchać, czyli zachować Słowo. Los ziarna rzuconego na ziemię jest tak różny, jak los Jezusa: raz jest przyjęty, innym razem odrzucony, czy nawet wzgardzony. Jezus tłumaczy uczniom, że aby Słowo przyniosło plon potrzebna jest wielka cierpliwość. „Osobno zaś tłumaczył

III. Do czego Bóg mnie wzywa, czyli moje postanowienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *