Lectio Divina

Piąta Niedziela zwykła rok B

Mk 1, 29-39

I. O czym mówi Bóg?
Po uzdrowieniu w synagodze człowieka opętanego przez złego ducha Jezus przychodzi do domu Piotra. Z gorączki zostaje uzdrowiona teściowa apostoła. Swą wdzięczność wyraża w natychmiastowej służbie. Po jej uzdrowieniu Jezus leczy wielu chorych, których Mu przynoszono z okolic. Mimo nawału pracy i obowiązków Jezus znajduje siłę i czas, by spędzać czas na rozmowie z Ojcem.

II. Co Bóg mówi do mnie?
Jezus pomaga uzdrawiając wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Na
Jego drodze misyjnej znalazła się teściowa Piotra. Fragment listu św. Pawła do Koryntian wskazuje, że w chwili powołania Piotr był żonaty, a jego żona towarzyszyła mu w jego podróżach apostolskich. Małżeństwo dla Piotra nie stanowiło przeszkody w pójściu za Jezusem i włączeniu się w Jego misję. Pomyślę o swoim związku małżeńskim. Czy potrafię pogodzić życie małżeńskie z zaangażowaniem w życiu parafii?
Do Jezusa „przynosili chorych… całe miasto zebrało się u drzwi”. Widać, jak przebiegał zwyczajny dzień w życiu Jezusa. Był to czas spędzany pośród ludzi. „Jezus nie otwiera urzędu poradnictwa duchowego z napisem: «Prorok przyjmuje w poniedziałek, środę i piątek od 15 do 18. Wstęp kosztuje tyle a tyle, albo jeśli chcecie możecie złożyć ofiarę». Nie, Jezus tak nie czyni. Nie otworzył też gabinetu lekarskiego z napisem «Niech chorzy przychodzą tego a tego dnia a zostaną uzdrowieni». Jezus wchodzi między ludzi”. (papież Franciszek).
„Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił”. Jezus często spędzał czas na długiej modlitwie. Czasami były to wieczory, czasami – tak jak w dzisiejszej Ewangelii – nad ranem, a od czasu do czasu na odosobnieniu spędzał całe noce. Pomyślę, ile czasu przeznaczam każdego dnia na modlitwę? Czy chętnie trwam na modlitwie adoracyjnej w ciszy?

III. Do czego Bóg mnie wzywa?
Na jutro wyznaczę sobie konkretny czas na modlitwę.

Piotr Koźlak CSsR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *