Lectio Divina

4 czerwca 2023 IX Niedziela Zwykła – A

Mt 7, 21–27

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: »Panie, Panie!«, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: »Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?«. Wtedy oświadczę im: »Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości «. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Chroń mnie, Panie, od głupoty!

Kiedyś prości ludzie intuicyjnie wyczuwali, gdzie można budować dom, a gdzie nie warto nawet o tym marzyć. Umieli obserwować życie i słuchali tego, co podpowiadało im serce. Posługiwali się zdrowym rozsądkiem oraz intuicją. Wiedzieli, że kiedy po zimie topnieją śniegi, poziom wody w rzekach się podnosi i nieraz zalewa sąsiadujące tereny. Było oczywiste, że taki teren nie nadaje się pod zabudowę. I zasadni| 101 czo nikt z tym nie polemizował ani nie eksperymentował. Mimo pięknych widoków, mimo świeżego powietrza, mimo minimalnego ruchu wokoło – nikt w tych miejscach nie budował. Widać, że ludzie żyli zasadą, o której pisze św. Mateusz, że jeśli budować, to tylko na solidnym fundamencie, najlepiej na skale, której nikt nie ruszy… a nie na piasku (zob. Mt 7, 21–27).

Kim są ci, którzy budują na solidnym fundamencie? To ci, którzy słuchają słowa Bożego i żyją według niego! To ci, których Panem jest Jezus, którzy Mu ufają i w Nim szukają umocnienia i uzdrowienia (zob. Mk 2, 23–28; Łk 7, 1–10). A kim są ci, którzy budują na piasku? To ci, którzy znają słowo Boże, znają Jezusa, ale nie liczą się z Nim. Wiedzą, że teren jest „zaminowany”, a jednak wchodzą na niego. Wiedzą, że za zakrętem czyha wielka przepaść, ale pędzą, jakby jechali bezpieczną autostradą. Jezus nazywa ich – w oryginalym tekście – „głupimi”.

Panie Jezu, udzielaj mi mądrości, abym umiał unikać złych i grzesznych zdarzeń. Panie mój, chroń mnie od głupoty, która wiedzie ku śmierci.

 

ks. Eugeniusz Ploch

 
 
 

POLECAMY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *