W piątek 10 listopada 2017 r. po raz czwarty wręczono nagrody PRO REDEMPTIONE ustanowione przez Redakcję kwartalnika „Homo Dei” oraz Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei – w czterech kategoriach: za troskę o formację kapłanów, za współpracę z kwartalnikiem, za tworzenie nowych form pracy ewangelizacyjnej z dziećmi i młodzieżą oraz za wybitne osiągnięcia naukowe i świadectwo życia.

W czasie sympozjum naukowego z okazji 285 rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) i 85 rocznicy założenia kwartalnika Homo Dei,  w klasztorze i WSD Redemptorystów w Tuchowie nagrody otrzymali:

  • za troskę o formację kapłańską – ks. bp dr Paweł Socha;
  • za długoletnią współpracę z kwartalnikiem „Homo Dei” – ks. dr Aleksander Radecki;
  • za tworzenie nowych formy pracy ewangelizacyjnej z dziećmi młodzieżą – o. Benedykt Pączka OFMCap (w imieniu Laureata nagrodę odebrał br. Jerzy Steliga OFM Cap);
  • za wybitne osiągnięcia naukowe i świadectwo życia – ks. prof. dr hab. Edward Staniek.

Laudację na cześć laureatów wygłosili o. Piotr Koźlak – dyrektor Wydawnictwa Homo Dei i redaktor naczelny kwartalnika, natomiast statuetki i dyplomy wręczył o. Dariusz Paszyński CSsR, Wikariusz Przełożonego Prowincji. Gratulujemy!

Kapitułę Nagrody wręczanej od 2014 roku tworzą: ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, o. dr Janusz Sok CSsR, prowincjał redemptorystów, o. dr Piotr Koźlak CSsR, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei, s. dr hab. Agata Witek (KUL), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW).

Nagroda Pro Redemptione 2017
Nagroda Pro Redemptione 2017
Nagroda Pro Redemptione 2017
Nagroda Pro Redemptione 2017