Miło nam poinformować, że po raz drugi wręczono nagrody PRO REDEMPTIONE ustanowione przez Redakcję kwartalnika „Homo Dei” oraz Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei – w trzech kategoriach: za współpracę z kwartalnikiem, za troskę o formację kapłanów oraz za tworzenie nowych form pracy ewangelizacyjnej z młodzieżą. Wręczono po raz pierwszy także nagrodę honorową za całokształt życia i działalności.

W czasie dorocznego zjazdu misjonarzy i rekolekcjonistów Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, w środę 27 stycznia 2016 r., w klasztorze redemptorystów w Toruniu nagrody otrzymali:

  • za długoletnią współpracę z kwartalnikiem „Homo Dei” – prof. Krystian Wojaczek;
  • za troskę o formację kapłańską – o. prof. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap;
  • za tworzenie nowych formy pracy ewangelizacyjnej z młodzieżą – ks. dr Artur Godnarski.

Nagrodę honorową Pro Redemptione otrzymał pośmiertnie zmarły w 2015 r. o. dr hab. Gerard Siwek CSsR w uznaniu za wielki wkład w dzieło ewangelizacji poprzez słowo głoszone i pisane. Całe swoje redemptorystowskie i kapłańskie życie oddał Najświętszemu Odkupicielowi i obfitemu Odkupieniu.
Laudację na cześć laureatów wygłosili o. Piotr Koźlak – dyrektor Wydawnictwa Homo Dei oraz o. Marek Kotyński, z-ca red. naczelnego Kwartalnika, natomiast statuetki i dyplomy wręczył o. Janusz Sok CSsR, Przełożony Prowincji. Gratulujemy!

Kapitułę Nagrody tworzą: ks. bp Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, o. Janusz Sok, prowincjał redemptorystów, o. Piotr Koźlak, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW).

Zdjęcia z wręczenia nagrody można obejrzeć na stronie Prowincji Polskiej Redemptorystów.