Znaczenie relikwii w duchowości chrześcijańskiej

Tłumne kolejki przed zabalsamowanym ciałem Lenina w Moskwie pokazują, że nawet ludzie uważający się za ateistów odczuwają duchową potrzebę cielesnej bliskości relikwii osób dla nich ważnych. Potrzeba ta jest przede wszystkim wciąż mocno przeżywana w ramach chrześcijańskiej pobożności ludowej. Rodzi się więc pytanie, jakie jest znaczenie relikwii w katolickiej duchowości. Teologia duchowości bada doświadczenia z nimi związane, bazując na fundamencie dogmatyki, teologii moralnej, biblistyki, eklez...

Continue reading