W oczekiwaniu na trzecie polskie wydanie mszału rzymskiego

Wciąż oczekujemy na trzecie wydanie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich. Warto zebrać fakty związane z mszałem Pawła VI i zadać pytanie: dlaczego tyle wydań w tak krótkich odstępach czasu? 1. Wydania Missale Romanum Pauli VI Wydanie pierwsze, poprawione oraz drugie (Missale Romanum. Editio typica 1970; Missale Romanum. Editio typica reimpressio, 1971; Missale Romanum. Editio typica altera, 1975) charakteryzują wspólne cechy zewnętrzne: mały format, ubogie wyposażenie w grafiki, bardzo skąpa ...

Continue reading