author-avatar

About ks. Artur Antoni Kasprzak

Ks. dr hab. Artur Antoni Kasprzak jest prezbiterem diecezji kaliskiej. W 2008 roku obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora teologii w Institut Catholique de Paris we Francji oraz, w trybie co-tutelle, na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego teologii dogmatycznej na WT UKSW w Warszawie. Od kilku lat jest tam wykładowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej.

Kolegialność w służbie synodalności. Ryzyko czy szansa XVI Synodu Biskupów?

Wprowadzenie Nadanie życiu Kościoła nowej dynamiki kolegialności episkopalnej i synodalności to wielkie dążenie obecnego biskupa Rzymu. Papież Franciszek na nowo otwiera wszystkie podstawowe kwestie dotyczące soborowej i posoborowej debaty o władzy rozeznawania duszpasterskiego w Kościele. Pragnie wdrożenia modelu synodalności i kolegialności, to znaczy chce umożliwić podejmowanie w rama...

Continue reading